Ziektekostenverzekering / nieuwe polissen

02-12-2015 - MCNO-De Wedren

De maanden november en december zijn de maanden waarin de ziektekosten verzekeraars u op de hoogte brengen van uw nieuwe zorgpolis voor het komende jaar. Een belangrijk moment om te kijken of uw polis wellicht aanpassing verdient. Het afgelopen jaar hebben we wederom gezien dat de dekking van de aanvullende pakketten (waaronder de vergoeding voor fysiotherapie)  verschralen. Indien u geregeld fysiotherapie ondergaat is vaak het verruimen van uw aanvullende verzekering een relatief goedkope en verstandige keuze om niet voor onnodige kosten te komen op het mo ment dat u fysiotherapie nodig heeft. De komende maand zullen wij u middels posters proberen te helpen met het bepalen welke zorgpolis voor u het meest geschikt is. De FysOptimaalverzekering komt helaas per 2016 te vervallen. Er is, landelijk, te weinig gebruik van gemaakt waardoor zorgverzekeraar VGZ besloten heeft de samenwerking niet te verlengen.