Nieuwe activiteit op woensdag…

25-02-2016

Vanaf januari j.l zijn wij op de woensdagavond  gestart met een combinatietraining  waarnaast cardiotraining  ook een bokstraining  en een ontspanningssessie van 20 minuten gegeven wordt.  In  deze les komen aspecten aan die orde die  feeling hebben  met termen als  weerbaar worden, zelfvertrouwen aanmoedigen, je lijf leren kennen, leren incasseren, in je kracht komen, aandacht hebben voor bewuste ontspanning, Deze lessen zijn voor iedereen toegankelijk maar zijn vooral  geschikt voor mensen die moeite hebben met ontspanning, veel last hebben van stress en / of te maken hebben met spannings gerelateerde  klachten. De lessen worden gegeven door Inge Coenen. Zij is al lang aan de Wedren verbonden maar  kan als psychomotore  therapeut  extra haar deskundigheid in deze les te gelden brengen. De trainingen worden  verdeeld over 2 lesuren; van  17.30u – 18.30u en van 18.30 u tot 19.30 uur.