Opnieuw HKZ-keurmerk voor De Wedren!

07-11-2016

Onlangs heeft MCNO Fysio De Wedren opnieuw het HKZ-keurmerk behaald. HKZ staat voor: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het keurmerk garandeert duurzame, onafhankelijke en betrouwbare kwaliteitsverbetering in de zorg. Een externe certificerende instelling heeft de kwaliteitssystemen van De Wedren getoetst aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Zorgverzekeraars vragen zo’n keurmerk steeds vaker voordat ze een contract met een praktijk sluiten en voor de patiënt biedt dit keurmerk een basisgarantie voor kwaliteit.

 

MCNO Fysio De Wedren heeft dit keurmerk al zes jaar. Ieder jaar wordt er opnieuw getest en eens in de drie jaar is er een externe keuring. Het landelijke netwerk Fys’Optima, waar De Wedren deel van uitmaakt, stelt het keurmerk verplicht. En daarnaast stelt Fys’Optima eisen aan de bereikbaarheid van de praktijk, de grootte van de oefenruimte en de mogelijkheid binnen drie dagen een afspraak te kunnen maken. Ook aan die eisen voldeed De Wedren.

 

Wat is het HKZ-keurmerk nu precies? Zie het als een soort van ISO-normering binnen de fysiotherapie. Het HKZ-keurmerk heeft betrekking op de complete bedrijfsvoering van MCNO Fysio De Wedren. Drie belangrijke deelgebieden van de audit hebben direct te maken met de behandeling van de patiënt: intake, behandeling en evaluatie. Daarbinnen wordt bijvoorbeeld gekeken naar duidelijkheid van de aanmeldingsmogelijkheden, de openingstijden en een voorlichtingsfolder, maar ook naar de aansprakelijkheidsverzekering en de bereikbaarheid van de praktijk. Van belang zijn dossiervorming, dossiertoetsing, het bijhouden van wachtlijsten en de externe contacten. Naast de wettelijke kaders heeft iedere praktijk een zekere vrijheid. Dat geeft De Wedren ook zijn bijzondere eigen sfeer en eigen gezicht in Nijmegen-Oost.

 

Belangrijke hoofdstukken in de audit hebben te maken met bedrijfsvoering: beleidsplannen en evaluatie, jaarverslagen, personeelsbeleid, scholing en voorlichtingsmateriaal. En ten slotte moeten op orde zijn: beheer van de faciliteiten, schoonmaak, archivering, onderhoud van de apparatuur – behandelbanken en fitnessapparaten. Ook werden de ontruimingsplannen bekeken, de vakbekwaamheid op EHBO-reanimatie en bedrijfshulpverlening, privacy-bewaking, websitebeheer, Arbobeheer en de praktische organisatie van de administratie. Kortom: alles wat in een organisatie als MCNO Fysio De Wedren met een groot patiënten- en cliëntenbestand speelt, is onder de loep genomen.

 

De controle is niet eenmalig (of jaarlijks), nee, dat is een continu proces. Het verkregen HKZ-keurmerk garandeert dat alle bedrijfsprocessen geborgd zijn en zich blijven ontwikkelen volgens de cyclus: PLAN-DO-CHECK-ACT. Op een jaarkalender staan alle checks, en degene in de organisatie die daarvoor verantwoordelijk is.

 

Het team van MCNO Fysio De Wedren is trots en opgelucht dat ze het keurmerk weer gehaald hebben. In totaal is op 110 punten gecheckt; en op alle onderdelen is De Wedren positief gewaardeerd! Voor meer informatie over MCNO Fysio De Wedren, zie www.mcno-fysiodewedren.nl