Algemene voorwaarden Fysiotherapie MCNO-De Wedren

Maart 2024

Inschrijving:

Inschrijven kan fysiek bij Fysiotherapie MCNO-De Wedren. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst is je inschrijving definitief.

Betaling en incasso:

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft je toestemming aan Fysiotherapie MCNO-De Wedren om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fysiotherapie MCNO-De Wedren. Alle lidmaatschappen gelden voor onbepaalde tijd en worden zonder opzegging steeds met dezelfde periode als overeengekomen verlengd.

Betaling van alle activiteiten bij Fysiotherapie MCNO-De Wedren geschiedt via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks afgeschreven van de door jouw opgegeven IBAN. Betaling van massage dient direct te worden afgerekend per pin.

Lidmaatschap beëindigen:

Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk via ons opzegformulier plaats te vinden. Het opzegformulier is te vinden op de balie in de trainingszaal. Van deze opzegging ontvang je binnen een week een bevestiging per mail.

Je lidmaatschap kan op medische gronden (tijdelijk) worden stopgezet (verzuim door ziekte, blessure of operatie). Dit dien je altijd in overleg met je fysiotherapeut/instructeur/fitcoach te doen. Deze dient tevens een paraaf te zetten op het mutatieformulier voor dat je aanvraag verwerkt zal worden. Deze aanvraag moet je doen vóór de periode van onderbreking. Het mutatieformulier is eveneens te vinden op de balie in de trainingszaal.

E-Gym polsband:
Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Fysiotherapie MCNO-De Wedren ontvang je een persoonlijke E-Gym polsband. Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

De E-Gym polsband dien je bij elk bezoek aan Fysiotherapie MCNO-De Wedren mee te nemen. Bij diefstal of verlies van je E-Gym polsband neem je direct contact op met Fysiotherapie MCNO-De Wedren. Bij diefstal of verlies kun je een nieuwe E-Gym polsband aanschaffen t.w.v. 10 euro.

Openingstijden en prijzen:

Op officiële feestdagen is de zaal gesloten. Voor alle trainingsactiviteiten geldt er tijdens de 4-daagse week, de zomervakantie (6 weken) en tussen Kerst en Oud en Nieuw, een aangepast rooster. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd via de website. Onze prijzen worden periodiek aangepast. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Fysiotherapie MCNO-De Wedren behoudt zich het recht voor om tarieven te indexeren/wijzigen

Eigen risico:

Fysiotherapie MCNO-De Wedren is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de omgeving van de vestiging. Je traint op eigen risico zowel tijdens begeleide als tijdens niet-begeleide uren. Waardevolle spullen kun je beter thuis laten of achterlaten in een locker. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden.

Fysiotherapie MCNO-De Wedren houdt zich het recht voor, bij schending van de huisregels, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling.

Voor onze privacy voorwaarden in het kader van de AVG, verwijzen wij je naar onze website: www.mcno-fysiodewedren.nl.

Huisregels

  • Het is verplicht uw persoonlijke E-Gym polsband mee te nemen.
  • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportzaal; wij raden je aan om voor het opbergen van je eigendommen gebruik te maken van de lockers.
  • Je dient de begin- en eindtijden van de lessen te respecteren.
  • Bij gebruik van trainingstoestellen en matjes is het gebruik van een handdoek verplicht.
  • Draag comfortabele en functionele kleding.
  • Schoenen met afgevende zolen als ook buitenschoenen zijn in de trainingsruimte niet toegestaan.
  • Houd de kleedkamer en douches netjes.
  • Wij rekenen erop dat je een goede persoonlijke hygiëne toepast, ook in het belang van je medesporters.
  • Ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd.