Afspraak maken

U kunt direct een afspraak maken met één van onze manueel therapeuten

Terugbellen

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

Brandende vraag?

Stel uw vraag via whats’ app en wij reageren spoedig

fysio, fysio Nijmegen, fysiotherapie, fysiotherapie Nijmegen, fysiopraktijk, fysiopraktijk Nijmegen, fysiotherapiepraktijk Nijmegen, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Nijmegen, fysiotherapeut, fysiotherapeut Nijmegen, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Nijmegen, rugpijn, rugpijn Nijmegen, rugklachten, rugklachten Nijmegen, nekpijn, nekpijn Nijmegen, nekklachten, nekklachten Nijmegen, rug- en nekklachten, rug- en nekklachten Nijmegen, rug- en nekpijn, rug- en nekpijn Nijmegen, blessure, blessure Nijmegen, blessure MCNO, blessure Fysio de Wedren, fit, fit Nijmegen, fit fysiotherapie, fit werk, fit werk Nijmegen

HKZ

Onze praktijk heeft in 2012 het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) behaald. Stichting HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Ze stellen kwaliteits – en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wat betekent het HKZ keurmerk voor u als patiënt?

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Wat is HKZ certificatie?

Bij HKZ- certificatie toetst een externe Certificerende Instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervullen. De certificatie- audit wordt altijd uitgevoerd door een lead- auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de situatie van de professional binnen de instelling. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie neemt de audit één of meerdere dagen in beslag. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

fysio, fysio Nijmegen, fysiotherapie, fysiotherapie Nijmegen, fysiopraktijk, fysiopraktijk Nijmegen, fysiotherapiepraktijk Nijmegen, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Nijmegen, fysiotherapeut, fysiotherapeut Nijmegen, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Nijmegen, rugpijn, rugpijn Nijmegen, rugklachten, rugklachten Nijmegen, nekpijn, nekpijn Nijmegen, nekklachten, nekklachten Nijmegen, rug- en nekklachten, rug- en nekklachten Nijmegen, rug- en nekpijn, rug- en nekpijn Nijmegen, blessure, blessure Nijmegen, blessure MCNO, blessure Fysio de Wedren, fit, fit Nijmegen, fit fysiotherapie, fit werk, fit werk Nijmegen

Wat onderscheidt het HKZ- keurmerk van branchekeurmerken?

Het bijzondere van de bijpassende systematiek is dat alle processen in de zorgorganisatie in hun samenhang zijn genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie. HKZ- normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. HKZ is de regisseur en stimulator van dit proces. Daarnaast spannen ze zich nadrukkelijk in voor de implementatie van (certificeerbare) kwaliteitssystemen met als doel: continue verbetering van de zorg. De HKZ- normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd. Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats. Toetsing voor het HKZ- keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras scelerisque scelerisque finibus. Phasellus lacinia quis libero sodales suscipit. Morbi elementum dictum condimentum. Ut vitae felis nec augue lacinia tristique.

Onze specialisten:

Bekkenfysiotherapie is een verbijzondering van fysiotherapie, een 4 jarige Post-HBO opleiding. Hierdoor zijn onze specialisten uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen.

Lambert Makaay

Lambert Makaay

Manueel therapeut
Lambert Makaay

Lambert Makaay

Manueel therapeut
Lambert Makaay

Lambert Makaay

Manueel therapeut

Neem contact met ons op

    Call Now Button